ต้นมะค่ายักษ์


ต้นมะค่ายักษ์
ต้นมะค่ายักษ์ที่ป่าภูผาแง่ม เป็นต้นไม้มะค่าขนาดใหญ่ วัดโดยรอบโคนต้น 978 เซนติเมตร อยู่ที่บ้านยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลี่ ระยะห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร

24/08/2018

1069

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42140
โทร.0-4288-9805

เว็บไซด์ www.tambonthali.go.th